Двама братя, на 25 и 29 години, жители на с. Садово, община Аврен, са били задържани за срок до 24 часа. Това съобщиха днес от ОД на МВР - Варна.

Причината за ареста била махленска свада. На 18 юни служители на Четвърто РУ се отправили към дома им във връзка с проверка на многобройни сигнали от техни съселяни.

С идването на екипа в къщата, полицейски служители били нападнати от братята, като единият униформен е ударен с бастун, а на другия е нанесен удар с юмрук.

По случая е образувано досъдебно производство, работата по документирането му продължава под надзора на прокуратурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.