В Щаба на Военноморските сили се проведе работна среща с Негово Превъзходителство посланикът на Кралство Испания в Република България Н. Пр. Алехандро Поланко Мата и почетния консул на Кралство Испания във Варна Христо Досев, които се срещнаха с командването на Военноморските сили.

По време на работната среща бяха обсъдени въпроси по сътрудничество на България и Испания във военната област, възможности за модернизацията на Военноморските ни сили и необходимостта от Военноморски координационен център, подобряващ осведомеността и ситуационната обстановка на взаимодействащите сили на НАТО в региона на Черно море, съобщават от ВМС.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.