Във Варна ще изградим нова инфекциозна клиника, защото всички се сблъскахме с проблемите, които видяхме по време на пандемията. Предвидено е изграждане и на една от четирите детски болници, които ще бъдат направени в България, да е във Варна.

Това съобщи бившият здравен министър от правителството на Бойко Борисов и водач на листата на коалиция ГЕРБ/СДС –Варна проф. д-р Костадин Ангелов при официалното представяне на листата. Той анонсира още, че със средства от държавния бюджет ще се изградят 30 мобилни медицински центрове, за да може във всяко населено место , село или малко градче, в които няма лекар, всеки да получи експертен съвет и лечение.

По предварителни данни това ще струва около 30 млн. лева за закупуването и оборудването на тези медицински центрове. Ще бъдат финансирани университетските и междуобластните болници, които ще поддържат тези центрове с лекари и сестри. Където няма аптеки и кметът е единственото възможно решение да достави лекарства на хората, също ще направим мобилни аптеки и зъболекарски кабинети, каза проф. д-р Костадин Ангелов.

Ще бъде завършена и хеликоптерната спешна медицинска услуга /HEMS/. Варна ще бъде едно от местата за осъществяване на спешната медицинска услуга по въздух, като тук ще бъде едната площадка, от която ще се обслужват пациенти в цяла Североизточна България.

Това, което сме заложили в Плана за възстановяване, но най-вероятно то ще бъде „изчегъркано“, е именно модерната превенция и профилактика на българските граждани, тъй като втората причина за смъртност са раковите заболявания. Въвеждането на нови профилактични програми със средства от държавния бюджет по отношение на превенцията от рак на стомаха, рак на простата, рак на гърдата, все водещи заболявания от които българинът умира, е първостепенна задача, каза още проф.д-р Костадин Ангелов.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.