Варненци излязоха на пети пореден протест срещу изсичането на защитната гора в местността Коджа тепе, намираща се между кв. "Виница" и местност Горна трака. Този път протестиращите ще събраха пред сградата на община Варна. 
Гражданите продължават да настояват за незабавно спиране изсичането на защитната гора, възстановяването ѝ и връщането на официалния ѝ статут. 
Ето какво призоваха организаторите на поредния протест. "Приятели, време е да се обединим! Спрете да бъдете апатични и нехайни към случващото се! Да се съберем заедно и да изкажем несъгласието си с поредното безумие, което се случва в България! Спасим ли гората, ще спасим себе си, семейството си и много други хора! В противен случай ги обричаме на смърт... Гората е създадена по предназначение да ни пази от свлачища и потопи! А те я продават за жълти стотинки на знайни и незнайни индивиди, подменят и статута под носа на всички ни! Няма да го позволим това! Събудете се! Всичко това се случва под носа ви, а вие го позволявате!!! Изсякоха 6 дка, но все още не е късно да ги спрем!"

Исканията на протестиращите са  незабавно спиране на сечта, възстановяване на горския пояс и ревизиране на Общия устройствен план.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.