На 12 и 13 юни Девня отново е домакин на Античния фестивал „Марцианопол – животът в Древния град". Началото на събитието e 11 часа в Античния амфитеатър в кв. „Река Девня“.

Колоритни участници от България и Румъния ще пресъздадат живота в античния град. Публиката ще има възможност да наблюдава възстановки на гладиаторски битки на Арената, демонстрация на римски военни строеве и оръжия, римска кухня и ритуали, занаятчийски и робски пазари.

Програмата в първия фестивален ден ще приключи подобаващо с Факелно шествие из улиците на град Девня с участието на всички групи и гостите.

Във втория ден на „Марцианопол – животът в Древния град“ продължава с представяния, свързани с периода на късната античност, трансформация на римския легион и битка. Те ще започнат от 10.30 часа. Предвидени са също викторини. Официалната церемония по закриване на фестивала ще е от 13.30 часа.

И тази година, събитието ще е с напълно свободен достъп за всички желаещи да присъстват.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.