Днес Варна отдаде почит към делото и паметта на Апостола на свободата Васил Левски. С възпоменателна церемония и полагане на венци и цветя бяха отбелязани 148 години от гибелта на революционера.

Заради ограниченията, наложени от епидемиологичната обстановка, събитията не преминаха по установения протоколен ред. Всички граждани и организации се включиха в отбелязването на годишнината при спазване на мерките за безопасност.

Ученици от 5 "в" клас на Математическата гимназия, заедно с учителя си по история Тихомир Ангелов, представиха изработени от тях табла за живота на Апостола и рецитираха стихове, посветени на него, пред паметната му плоча в кв. "Левски", съобщава Радио Варна.

Десетки варненци сведоха глави пред делото на Васил Левски и пред паметника му в Морската градина. Кметът на Варна Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, генералният консул на Руската федерация Владимир Климанов, представители на ВМС и други институции положиха венци и цветя.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.