Близо 6200 души ще бъдат ангажирани в изборния процес за предстоящите парламентарни избори във Варненския многомандатен избирателен район. Това съобщи областният управител на Варненска област Стоян Пасев. Той уточни, че всички общини са заявили и по два мобилни екипа, за да осигурят гласуването на карантинираните.

От всички политически сили са поискали информация дали и кандидатите за депутати ще могат да се ваксинират, освен членовете на СИК.

620 ще бъдат секционните избирателни комисии на територията на района, съобщава Радио Варна .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.