П Р О Г Р А М А

ФЕВРУАРИ 2021 год.

6. 02. 11.00 ч. - ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Събота 12.00 ч. - ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

16.15 ч. - На сцената на Кукления театър

„Чудото, наречено фантазия“

 

7. 02. 11.00 ч. - СИВОДРЕШКО И БЪРЗОБЕЖКО

Неделя 12.00 ч. - СИВОДРЕШКО И БЪРЗОБЕЖКО

 

13. 02. 11.00 ч. - СНЕЖНАТА ЦАРИЦА

Събота 12.00 ч. - СНЕЖНАТА ЦАРИЦА

16.15 ч. - На сцената на Кукления театър

„Чудото, наречено фантазия“

 

14. 02. 11.00 ч. - РАПУНЦЕЛ

Неделя 12.00 ч. - РАПУНЦЕЛ

 

20. 02. 11.00 ч. - КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

Събота 12.00 ч. - КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

16.15 ч. - На сцената на Кукления театър

„Чудото, наречено фантазия“

 

21. 02. 11.00 ч. - ПАЛЕЧКА

Неделя 12.00 ч. - ПАЛЕЧКА

 

27. 02. 11.00 ч. - НА ГОСТИ НА БАБА МАРТА

Събота 12.00 ч. - НА ГОСТИ НА БАБА МАРТА

11.15 ч. - НА ЗЕЛЕНАТА ПОЛЯНКА /лятна сцена/

12.15 ч. - НА ЗЕЛЕНАТА ПОЛЯНКА /лятна сцена/

16.15 ч. - На сцената на Кукления театър

„Чудото, наречено фантазия“

 

28. 02. 11.00 ч. - НА ГОСТИ НА БАБА МАРТА

Неделя 12.00 ч. - НА ГОСТИ НА БАБА МАРТА

11.15 ч. - НА ЗЕЛЕНАТА ПОЛЯНКА /лятна сцена/

12.15 ч. - НА ЗЕЛЕНАТА ПОЛЯНКА /лятна сцена/

 

ВАЖНО!

1. Представленията се играят при 30% заетост на местата в театралната зала.

2. Държавен куклен театър – Варна, си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.