„Изненадан съм от изключително отговорното отношение на цялата образователна система към заразата COVID-19. Не съм очаквал, че тези хора, за толкова кратко време ще успеят да създадат такава организация”.

Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев по време на дискусия на тема „COVID-19 – предизвикателства и решения пред лечебните заведения за болнична помощ“, съобщи "NOVA TV" .

„Каквото се случва в обществото – това ще се случва и в училище. От края на другата седмица се очакват вече случаи, предадени в училищата", каза още той.

По думите му системата подготвена за по-голяма заболеваемост от тази, която е у нас в момента.

„Притеснява ме голямата смъртност. На трето място сме след Румъния. Процент на засегнат медицински персонал също е притеснителен. 1 000 лекари, които извеждаме от системата за поне 14 дни е сериозен удар по нея”, посочи Кунчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.