Хората, които сега са ваксинирани срещу коронавирус задължително трябва да продължат да се пазят, въпреки че за тях вече рискът намалява. Много вероятно е към средата на годината да има достатъчно натрупани данни, за да знаем докога ще продължи имунитетът на ваксината. Почти съм сигурен, че няма да е краткосрочен, вероятно в рамките на една-две години, заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в студиото на bTV.

"Все още няма доказателства, че веднага след първата доза всички получаваме такова ниво на имунитет, което е предпазно и със сигурност не могат да се разболеят. Вероятно с по-виските нива ние няма да караме тежко заболяването, но все пак идеята е човек да е изцяло предпазен. Никъде производителите на ваксината не гарантират, че само с една доза ще се осигури имунитет", допълни Кунчев.

“Ако задържим тенденцията от минус 18% на заболяемостта, това ще ни даде възможност да облекчим мерките, и то до края на януари“, каза още Кунчев.

„Трудно бих нарекъл локдаун нашето положение. Страшно много ми се иска да стане максимално бързо разхлабването на мерките. Ще стане тогава, когато това е възможно. Поради липсата на възможност за прогнозиране, не можем да опишем какво точно бихме правили като мерки след месец или два. Това, което постигнахме с тези ниски цифри на около 1000 нови случаи и под 100 починали ни дава голяма надежда. На фона на тези 2% ръст в ЕС, ние сме на минус 18%. Ако задържим тенденцията, това ще ни даде възможност наистина да облекчим мерките и то до края на януари. Ако обаче се пречупи трендът и се получи това, което се получава в някои страни като Великобритания, няма да е такова действието“, посочи той.

По темата за проведеното Мъжко хоро в Калофер на Богоявление, той заяви: „Аз съм последния човек, който иска да се намесва в духа и религиозните чувства на един народ“.

„Традициите трябва да се спазват и затова правим компромиси. Въпреки че отменихме кукерския фестивал в Перник, ще разрешим да се проведат кукерските празници по селата при минимален риск. Нека се ограничаваме, но нека не забравяме, че освен здравето има и дух“, заяви Кунчев.

Според него не е редно да дава точно експертно мнение кога трябва да се състоят парламентарните избори заради неясната ситуация с вируса. "Възможно е да заблудим някого, ситуацията през пролетта да бъде по-тежка, отколкото сега", обоснова се Кунчев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.