Много е възможно и най-малките ученици да преминат на дистанционно обучение. При тях обаче процесът на подобен тип преподаване е по-труден и затова все още не е взета подобна крайна мярка.

Това се разбра от интервю на главния държавен здравен инспектор и член на щаба за борба с коронавируса доц. Ангел Кунчев пред Би Ти Ви. Той отхвърли предположението, че заради началото на учебната година е започнало и покачването на заболеваемостта.

"Инкубационният период на вируса е 4-5 дни. От 15 септември мина доста време, така че не може да обвиняваме тях", уточни Кунчев.

Със заповед на здравния министър от вчера гимназиалните ученици и университетите минават на дистанционно обучение. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.