Изложба с 40 цветни фотографии представя дейността на доброволците от сдружение "Чиста Варна".

Тя е едно послание към жителите и гостите на любимият ни град Варна. Да почистиш и подредиш мястото, където живееш и разхождаш, не е срамно и смешно, а напротив - приятно и заредено с позитивни емоции занимание, защото там срещаш много усмихнати и добронамерени хора, казват организаторите.

Експозицията, която се осъществява с подкрепена от община Варна, ще бъде открита на 21-ви август от 18 ч. на входа на Морската градина и ще може да бъде разгледана до 10 септември, пише "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.