Българският военен контингент ще се изтегли от Афганистан до септември. Това стана ясно преди броени дни и потвърдено по време на Деня на храбростта и празника на Българската армия от министъра на отбраната в оставка Красимир Каракачанов който каза, че решението е съобразено със съюзниците от САЩ и НАТО:

"С решението и на новия американски президент да изтегли американският контингент нашето стоене там е абсолютно безсмислено. Разчетите започват в периода от май до септември да се осъществи поетапно изтегляне на нашия контингент".

120 военни участват в мисията на НАТО „Решителна подкрепа” в Афганистан. Българските военни участват в охрана на част от летището в „Баграм“ и с щабни офицери в щаба на мисията в Кабул, уточнява БНР.

Това е най- многобройната от мисиите български военни зад граница.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.