До края на октомври ще продължат акциите на почистване на различни обществени места и културно-археологически забележителности във Варна от доброволците на фондация „Гея”. Това каза председателят ѝ Николай Танчев.
До момента са почистени и облагородени районът около паметника на граничаря в Морската градина, малките римски терми и епископската базилика на античният Одесос на ул. „Хан Крум”, междублоково пространство в „Чайка”, където поставените от доброволците нови пейки от дървени палети на 5 септември вече са откраднати.

Акциите са всяка събота. Антоанета Драганова, която освен доброволец към фондация „Гея”, участва активно и като доброволец в спасителния отряд на БЧК разказва как са подбрани местата, на които се провеждат акциите, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.