Липсата на консумативи е причината във Варна да не се извлича кръвна плазма от хора преболедували Covid-19. В Районния център по трансфузионна хематология от 3-4 години има два апарата за тромбофереза. Това съобщи директорът на Кръвния център в града д-р Жанина Йорданова.

Консумативите са американски и вече са поръчани сто сета, а до края на деня ще има яснота, кога ще бъдат доставени. Тази седмица започва подборът на дарителите. Те ще преминат през задължителните изследвания и документация. Има четири обучени медици от центъра във Варна, които могат да работят на апаратите, съобщи Радио Варна.

И след призива от община Варна вече стана ясно, че 12 фирми осигуриха за два дни средства, необходими на Районния център по трансфузионна хематология за закупуване на 100 сета за кръвна плазма и за две нови легла. „Миналата седмица с нас се свърза д-р Жанина Йорданова, директор на Районния център по трансфузионна хематология, която помоли за подкрепа. Тъй като средствата трябваше да бъдат осигурени бързо, се обърнахме за помощ към местния бизнес. Фирмите реагираха веднага и средствата – 52 800 лв., вече са преведени по сметките на фирми-доставчици, посочени от д-р Йорданова“, обясни Христо Иванов, зам.-кмет на Варна, допълва сайтът  "Live.Varna.bg".

Дарители за сетовете са „Инфра експерт“ АД, „Никман канал сервиз“ ЕООД, „Поли Йорд“ ЕООД, „Никос - хранинженеринг“ ООД, „Алианс ауто Варна“ ООД , „Нем комерс“ ЕООД, „Бг ленд ко“ АД, „Солей 06“ ООД, „Космос шипинг“ АД, „ЕН ВИ ЕЛ системс“ ООД. Парите за леглата за кръводаряване са осигурени от „Хидрострой“ АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Община Варна изказва благодарност за даренията.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.