В Министерството на финансите е получено писмо от ОЛАФ за 55 милиона евро, които може да се наложи да бъдат върнати. Това обяви служебният министър на финансите Асен Василев, съобщава БНР.

На пресконференция в МФ той представи своя екип, както и новите назначения за директори на Агенция „Митници“ и Националната агенция по приходите.

Василев обясни мотивите, поради които досегашният директор на НАП Галя Димитрова е освободена от своя поста. Сред тях са и системно неизпълнение на професионалните й задължения. Служебният финансов министър припомни, че по време на нейния мандат имаше изтичане на лични данни на български граждани, а същевременно не са предприети мерки за засилване на сигурността. Друга причина е ниската събираемост и ниското потвърждаване на ревизионните актове. Така например от 4 млрд. лева, НАП при Димитрова е успяла да събере едва 2 милиарда, уточни Василев.

Той също така коментира дали ще се наложи изтеглянето на допълнителни заеми в близко бъдеще.

„Дали ще се наложи емитирането на дълг зависи от разходите на бюджета. До края на годината можем да емитираме дълг 3,7 милиарда. Ако не трябва, няма да бъдe емитиран“, каза министър Василев.

Той заяви, че до десетина дни ще има готовност да отговори и на въпроса дали ще се наложи актуализация или някакъв вид корекция на бюджета. Това ще зависи от анализа, който предстои да бъде направен в приходните агенции.

„Ще ви помоля да ми дадете още седмица време, за да преценя дали е необходима актуализация или някакъв друг вид корекция на бюджета. До 7-10 дни ще мога да отговоря по-конкретно“, каза министър Василев.

Повече информация за план сметката за парламентарните избори през юли ще бъде дадена в понеделник.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.