До 5 юли ще бъде ограничено движениeто в двете посоки в участък от път III-2009 Девня – Суворово, от км 0+600 до км 2. Спирането на трафика е за извършването на ремонтно-възстановителни работи на предпазната конструкция за въжената линия на предприятието „Солвей Соди“ при км 1 на третокласния път. Ремонтните работи ще се изпълняват от комбината, съобщиха от АПИ.

До завършване на възстановителните работи трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути, както следва:

· Пътуващите в посока Суворово от Варна по АМ „Хемус“ се предвижда да бъдат пренасочени от пътен възел „Суворово“ по път I-2 Девня – Варна, при км 176 и по общинската пътна мрежа до кръстовището с път III-2009 преди с. Кипра - с. Чернево за гр. Суворово.

· Движещите се в посока Варна от Суворово ще се пренасочват от път III-2009 при км 2 по общинсканската пътна мрежа през град Девня до кръстовището с път I-2 Девня - Варна при км 174, или от път I-2 при км 176 и пътен възел „Суворово“ по АМ „Хемус“ за Варна.

· Автомобилният трафик от Шумен в посока Суворово по АМ „Хемус“ се предвижда да бъде пренасочен от пътен възел „Суворово“ през път III-2009 до кръстовище с път I-2 Варна - Девня при км 176 и от там по общинската пътна мрежа до кръстовището преди с. Кипра, по път III-2009 през с.Чернево за гр. Суворово.

· Пътуващите в посока Шумен от гр. Суворово ще бъдат пренасочени от път III-2009 при км 2 по общинската пътна мрежа до кръстовището с път I-2 Варна – Девня – София, при км 176 през пътен възел „Суворово“ и АМ „Хемус“ за Шумен.

Строително-монтажните работи ще се извършват само в светлата част от денонощието. Отсечката ще бъде сигнализирана с необходимите пътни знаци, а в нощните часове и при намалена видимост, със светлинни източници, подаващи мигаща жълта светлина. Необходимо е шофьорите да карат внимателно, да следват стриктно поставената сигнализация и определените обходни маршрути. ​

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.