Днес ще има променлива облачност.

Ще е ветровито с предимно умерен, по крайбрежието временно силен, север-северозападен вятър, който вечерта ще отслабне.

Максимални температури между 15° и 20°, за Варна около 17°, съобщават от НИМХ-Варна.

Вълнение на морето 2-3 бала, в открито море до 4, следобед ще отслабва. Температура на морската вода 21°-22°.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.