Започна асфалтирането на пътя за село Кичево, който от няколко месеца е в ремонт, съобщава Радио Варна. Пътната отсечка е 20 км. като половината от нея е завършена. Цялостния ремонт на пътя ще приключи до 10 дни, съобщиха от фирмата изпълнител на обекта.

Проблемите пред туристическия бранш през този сезон са свързани както с несигурността какви мерки ще определи държавата заради пандемията, така и с ремонти на пътища, които затрудняват придвижването на туристите. Това коментира за Радио Варна Илин Димитров, председател на туристическата камара в морската столица. Той смята, че не е било необходимо точно пътят за село Кичево да бъде ремонтиран, тъй като е бил в добро състояние, за разлика от други пътни участъци.

Димитров коментира и действията на Министерството на туризма и определи като положително въвеждането на зелените коридори и договорката с Румъния да се пътува до България без тестове. Сега можем да сключим подобни споразумения с много други държави и същото може да се направи с Полша, Молдова, Украйна, както и за Турция. По този начин ние ще имаме по-голям поток туристи.

"Не съм съгласен, че един супермаркет е по-малко рисков от един ресторант, а супермаркетите са пълни", каза още Илин Димитров.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.