Снимка: news.bg

Жребий за номерата в бюлетините за гласуване на предсрочните парламентарни избори ще бъде теглен днес, 31 август в 10:30 ч, съобщи Централната избирателна комисия.

Тогава ще бъде теглен и жребий за реда на представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

Двата жребия ще бъдат теглени във фоайето на Зала "София" в сградата на Народното събрание на площад "Княз Александър I", входа от към Ларгото, пояснява БНР.

Поканени са по един представител на партия и по двама представители на коалиция, регистрирани за участие в изборите.

Съгласно приетата от Централната избирателна комисия процедура за жребия за номерата в бюлетината за гласуване, определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната, и се вписва върху хартиените бюлетини и в бюлетините за машинно гласуване.

Номерата на независимите кандидати за народни представители следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от съответната районна избирателна комисия.

Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в многомандатен изборен район в страната, в бюлетината за гласуване в този изборен район не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Днес ще бъде изтеглен и жребият на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от формациите, в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Тегленето на жребиите е публично и ще се излъчва по БНР и БНТ.

Днес е крайният срок, в който Централната избирателна комисия изпраща на районните комисии информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.