Малко известен факт е, че 23 юли е обявен за Световен ден на бабите. В България си имаме традиция в празнуването на Бабинден.

Но нямаме ден, който да отбелязваме като ден на нашата баба. Тази, която е помогнала в отглеждането ни и в порастването, която прави най-вкусния тутманик, знае най-интересните приказки и е била неизменно до нас, каквото и да ни поднася животът.

Бабата, която обичаме с цялото си сърце. Оказва се, че има такъв ден, и това е 23 юли, Световният ден на бабата.

Празникът идва от САЩ, където този ден е известен като Gorgeous, което вероятно би звучало в превод като „Ден на най-добрата баба”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.