Директорите на училища ще могат да предлагат дистанционно обучение. Това обяви днес просветното министерство в нова заповед като разрешението ще се дава от министъра.

Директори обаче днес заявиха, че така ведомството им прехвърля своите задължения, с които те не са в състояние да се справят. Министърът на свой ред отговори, че целта е да има максимум присъствено обучение в училищата и затова трябва да се действа локално.

Според новата заповед предложения за дистанционно обучение ще могат да правят директорите на училища в червената или оранжевата зона.

Тези училища трябва да имат увеличаващ се брой отсъстващи деца, нарастващ брой положителни проби или много случаи с грипоподобни симптоми. Решението ще се взима от Педагогическия съвет, ще се съгласува с Обществения съвет и родителите. Препоръката е това обучение да става първо в гимназиален етап, след това в прогимназиален и в краен случай в начален. Продължителността му ще зависи от Регионалните здравни инспекции. Заповедта обаче предизвика реакции.

Директорите на училища ще могат да предлагат дистанционно обучение

Училищни директори смятат, че с тази заповед просветното министерство прехвърля върху тях взимането на трудни решения, за които те не са подготвени.

Венелина Николова, директор на 125-о СУ: Лошото е, че в тази заповед решенията трябва да се взимат взимат от директора на базата на заболеваемостта в училището и на базата на това колко хора имат грипоподобни симптоми или на COVID-19. В училище директорът не е медицинско лице. Тук отново в ръцете на директора се поставят решения, които за съжаление не са от моите компетенции.

В момента в училището няма позитивни ученици, има 15 карантинирани деца, контактни на родителите си. Това много или малко е за преминаване в електронна среда, пита Венелина Николова.

Венелина Николова, директор на 125-о СУ: Наистина смятам, че тези решения трябва да ги взимат компетентни органи.

Според министър Вълчев заповедта не отменя отговорността на централно управление на кризата.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: В момента все още подходът, политиката ни е да има максимум присъствено обучение, това предполага да се действа локално, да не се взема централно решение, ако питате лекарите няма съмнение, че в най-голяма степен епидемичният риск и среда на взаимодействие ще бъде редуцирана, ако ние затворим всичко в това число и училищата, но не искаме, търсим формула.

Заповедта допълва досегашните механизми, каза още министър Вълчев. И даде пример - понякога праговите стойности на Министерството на здравеопазването не са достигнати, но заради психоза ученици и учители искат да учат електронно. На място ситуацията може да се прецени най-добре.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Ние и в момента имаме дадени такива разрешения за три училища като в двете от тях беше по предложение на Педагогическия съвет т.е. ние изпреварихме с прилагането ѝ тази заповед.

Публикуваха насоки: Как да действат училищата и детските градини в София при случай на COVID-19?

Това са Първо и Второ средно училище в Търговище и Природоматематическата гимназия в Габрово. Днес не са постъпили заявления от директори за преминаване на дистанционно обучение. В момента 12 на 1000 ученици са под карантина и се обучават в електронна среда, а това са ниски стойности, каза министърът.

Въпреки че в момента положението се удържа, министърът призна, че в някои области всички училища ще преминат към дистанционно обучение, когато дойдат грипните вируси. Но уточни, че в никакъв случай няма да бъде обявена нулева година, каквито опасения имало от родители.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.