Изложбата „Коктейл от цветове“ е първо представяне във Варна на изкуството на Димитър Божков. Над 20 живописни платна са обединени от темата „Коктейл от цветове“, с една асоциативна отпратка към лятото и към сетивността на почитателите на изкуството.

Експозиция включва повече от 20 живописни платна –натюрморти с цветя, морски пейзажи, фигурални и абстрактни композиции в които ясно се разкрива авторския стил на художника. Към тях с почит към художника Михаил Рашков са включени и три картини с които се подчертава връзката и приемствеността между двамата артисти и то най-вече в картините с цветя.

Димитър Божков има интересна биография , която житейски и професионално се свързва с България и с Италия, където той следва „Бизнес администрация“ в момента. Приет първоначално за студент по „Право“ в Римския университет „Ла Спиенца“, той е пленен от италианското изкуство и неговата история. Това дава началото на неговите първи опити в живописта.

Поощрен от треньора си по бокс – художник любител, Божков прекъсва за известно време обучението си в университета и се отдава изцяло на изкуството. Прави копия на картини на известни художници от епохата на Ренесанса в Италия, участва в колективни изложби на художници любители със свои авторски картини. Особено го привлича темата - природа, в която открива своя идеал за красота и съвършенство.

Един от най-вълнуващите го образи, това е образът на морето, защото изпълва сетивата му с трепет, с усещане за свобода и съвършенство. Както художникът казва в едно свое интервю – „Природата е най-големият шедьовър на планетата, който човешката ръка не може да го достигне“.

Сюжетите на неговите фигурални композиции имат отпратки към античната митология с образите на Даная и Венера, която се ражда от морската пяна. В живописното и пластичното изграждане на женските образи и тела има похвати, които ни напомнят за древните фрески на етруските от Иберийския полуостров. Красотата той търси не в голотата на женското тяло и казва, че „тя трябва да бъде прикрита, да не е изложена на показ, за да остави нещо и за въображението, за да се запази мистерията, защото точно тя привлича“.

От българските художници, освен Михаил Рашков цени много художника Васил Петров от Пазарджик. От неговото изкуство възприема как експресивно и инстинктивно да управлява багрите, така, че да постигне убедително единство между форма и цвят. Артистично, с техническа лекота той превръща картините си в живописни откровения. Прави го с естетическа наслада като игра, с която иска да събуди сетивно удоволствие у зрителя.

Това се усеща в изчистените от форми пейзажи, оставени на властта на цветовете, в натюрмортите вибриращи от вакханалията на багрите в букети цветя.

Устремът и отдадеността на младия художник Димитър Божков към изкуството на живописта личат във всяка от неговите картини. Усетът му към колорита, умението му да постигне баланс на композиция с цвят и форма, енергията с която насища живописното платно изразява експресията на емоцията, с която създава своите творби.

А това дава сила на въздействие на изкуството му и гарантира, че неговият талант се развива успешно в правилната посока.

Пламена Димитрова-Рачева, изкуствовед

 

ДИМИТЪР БОЖКОВ
Биографични данни:

Роден на 30 септември 1993 г. в гр. Дупница.
След завършване на средното си образование в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Дупница учи две години „Право“ в Римския университет „Ла Сапиенца“ в Италия.

В този период открива голямата си страст към рисуването и е поощрен от треньорът си по бокс Роберто Рома, любител художник, от когото получава и първите си наставления за работа с маслени бои.

Отказва се от обучението си по право и се отдава на живописта. Участва в три общи изложби в Италия. За първи път излага свои картини през 2016 г. в Дупница. Сред тях преобладават копия на картини на италиански художници от епохата на Ренесанса.

Талантът му е забелязан и оценен от някои от най-признатите български творци като Николай Янакиев и Васил Петров от Пазарджик, който редовно представя изкуството си във Варна в галерия „Кавалет“. Една от самостоятелните изложби на Димитър Божков е открита в галерията на Васил Петров в Пазарджик. Успех му носи и петата му поред самостоятелна изложба е галерия „Икар“ в София през 2018 г.

През 2020 г. художникът планира самостоятелната си изложба в галерия „Графит“ във Варна, но поради пандемията от Ковид-19 тя се отлага за м. юли-август 2021 г.

Димитър Божков художник и студент по „Бизнес администрация“ и продължава учи и да твори в България и Италия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.