- Г-жо Георгиева, защо решихте да се кандидатирате за общински съветник?

- Като гражданин на Варна в ежедневието си срещам същите проблеми, както всеки един от нас. Последните дни имах възможността да се срещна с доста варненци и да чуя техните мнения. Направи ми впечатление, че повечето от тях се повтарят – липсата на паркинги, въпроси, касаещи инфраструктура и липсата на достатъчно зелени пространства.

- Как Общинският съвет влияе на живота в нашата община?

- Смятам, че важността на общинските съветници е омаловажена и пред обществото сякаш стои „безвластова“, „неициативна“. Съветниците носят персонална отговорност, гласувайки едно или друго предложение. С решенията, които приемат или отказват да приемат, те могат да въздействат или положително, или неблагоприятно върху развитието на Варна, на хората и бизнесите в града. За това е важно ние като граждани да осъзнаем, че изборът на състав на местния парламент е не по-малко важен от избора за кмет, защото и двете структури предопределят в каква посока ще се развива Варна през следващите 4 години. Имено поради тази причина Законът дава възможността изборът на общински съветници да бъде преференциален и ние като общество е редно да се възпозваме от тази възможност. Само така всеки един от нас може да изрази своят ангажимент и визия за бъдещето на нашия град – давайки подкрепа за конкретен кандидат.

- Защо влязохте в листата на „Алтернативата на гражданите“? Какво отличава тази формация от останалите листи с кандидати за ОбС? На какво е алтернатива тя?

- Това е гражданско сдружение, в което участват хора с професии и представители на голяма част от местния бизнес. Това сме доказани професионалисти, отдали време и енергия за развитието на своя бизнес или кариера. В този ред на мисли, аз и моите колеги можем ефективно да помогнем за разрешаването на голяма част от проблемите, които варненци споделиха по време на нашата кампания. Защото всички ние – гражданите на Варна, знаем кои са наболелите теми на града, но колко от нас знаят механизмите и правилните ходове, за да ги разрешат? Необходими са опит, познаване на нормативната база и професионализъм. Точно тук е и моята роля като човек от публичния сектор - да адаптирам тези идеи и опит към реално изпълнение от страна на администрацията.

Относно алтернативата, тя е в гледната точка. Разглеждаме решенията за града като граждани – ако дадено решение е добро за варненци, значи е добро и за нас. Защото всички сме граждани на нашия град.

- От 12 години работите в община Варна. Какво може да се промени в работата на администрацията?

- Противно на повечето ми политически опоненти, мога да кажа, че в нашата администрация работят много качествени и добри професионалисти. Администрацията е само изпълнител на взетите решения и политики. Затова е от изключително значение какви решения ще поднесе Общинският съвет на администрацията за изпълнение.

- В кои комисии в ОбС бихте се почувствала в „свои води“?

- При избора на комисии ще се ръководя от два мотива. Първият е професионален опит и експертност, а вторият е мотив на солидарност като гражданин и родител.

Последните 10 години от професионалното ми развитие преминаха в сферата на европейското финансиране и европейските проекти и безспорно в комисията по „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ мога да приложа опита и компетенциите си. Познавам детайлно пътя от създаването на проектната идея до успешното реализиране на проекта. За да стане видим резултатът от европейските средства, те трябва да бъдат ефективно използвани и насочени към решаване на конкретните проблеми. Контролираното, прозрачно и смислено разходване на европейските средства е моят професионален приоритет и точно тук мога да бъда ключово полезна!

Водена от втория мотив имам желание да участвам в комисиите, засягащи въпросите на образованието. Провела съм много разговори и срещи със специалисти в областта на обучението на деца със специални образователни потребности (СОП). Според изследвания през последните години броят на тези деца е нарастнал, а тенденциите са за повишаване. В един момент се оказва, че държавната политика и дейността на частните образователни центрове не е достатъчна помощ за тези деца и техните семейства. Община Варна също прилага мерки в тази посока, но помощта ѝ и сега не е достатъчна. Затова ще настоявам бюджетът на тази общинска подкрепа да бъде увеличен спрямо реалните нужди от него. Ще работя и за развитие на нови политики в и допълващи програми в тази област.

- Каква би била Вашата мисия, ако бъдете избрана за общински съветник? Има ли връзка с мотото, с което станахте популярна в медийното пространство и социални мрежи?

- Разбира се! Българите започнахме много да пътуваме по света. И постоянно правим или чуваме коментарите и сравненията на наши близки за живота във Варна и в други европейски градове. Аз искам и ще работя за това сравненията да се обърнат в друга посока – Варна заслужава не да следва примера, Варна заслужава да бъде примерът!

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.