Над хиляда преброители все още не достигат във Варненска област. Това съобщи в предаването „Позиция” на Радио Варна директорът на Териториално статистическо бюро „Североизток” Деян Славов. 1500 са преброителите, които са необходими във Варненско, а до сега документи са подали 400 човека, допълни Славов и уточни, че срокът изтича на 31 октомври:

"Все пак има време и се надявам необходимите бройки да бъдат запълнени. Тези, които искат да станат преброители или контрольори, трябва да подадат документи в съответните районни кметства във Варна. В сградата на община Варна се подават документи само от желаещите да работят на терен в селата към общината."

Един преброител може да получи между 1000 и 1200 лева за свършената работа. Сумата не е малка, но се работи в продължение на 15 дни от 8 до 20 часа, без почивен ден, уточни директорът на статистическото бюро.

Националното преброяване на населението и жилищния фонд ще се проведе от 22 януари до 15 февруари догодина по електронен път и чрез преброители, напомни Деян Славов, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.