Девня ще бъде домакин на състезание по мотокрос на 20 и 21 март.

Традиционната надпревара Grand Prix Девня ще бъде генерална репетиция за началото на сезона, съобщават организаторите в социалните мрежи.

Входът за състезанието отново ще е свободен за публиката.

Пистата се намира в местността „Белите могили“ в квартал „Река Девня“.

Организатор е Община Девня.

Програмата включва състезания в класове MX50, MX65, MX85, MX2, MX1, MX3 250, MX3 450 и ветерани.

Между 12.00 часа и 14.25 часа на 20 март (събота) ще се проведат свободните тренировки в различните класове, а от 15 часа в същия ден са разпределени отделните квалификации.

Официалното откриване на състезанието на 21 март (неделя) ще се състои от 10 часа.

Награждаването след двата манша ще започне от 16.30 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.