Детската учителка от Девня Миглена Владимирова преоткрива себе си в интересно хоби, което я завръща към корените й - накити с български мотиви. Майсторката на шевици наследява занаята от своята майка, разказва Радио Варна.

Преди 3 години Владимирова се впуска в своя вълнуващ творчески експеримент, вдъхновен от красотата на родната везба. Така започва да бродира шевици и да ги вгражда в бижута и часовници. Девненката определя заниманието си като хоби, а не като бизнес, разказа тя в интервю за Радио Варна.

Бижутата, съхранили автентичността на народната шевица, стават все по-търсени в наши дни. Елементите, които се съдържат в тях са разнообразни, а всяка орнаментика в състава на шевицата, символизира нещо, разказа Миглена. Не веднъж тя получава поръчки за бижута с български мотиви за булки, които са решили да бъдат облечени с народни носии.

Девненката наскоро намира сродни души във Фейсбук групата „Купи подарък от майка на дете с увреждане”, където среща подкрепа, разбиране и споделеност на радостите и тревогите си. От там и поръчките й започват да валят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.