Девет души загинаха при пожар в дома за възрастни хора в село Рояк.

При тежкия инцидент има обгазени хора. Извършена е евакуация на обитателите на дома, съобщават от МВР.

48 възрастни са оцелели при пожара. Към момента те са настанени в двора на училището и са в добро състояние, съобщи пред БНТ кметът на Дългопол Георги Георгиев.

Хората ще бъдат извозени с училищни автобуси до село Аспарухово и там ще бъдат настанени в общинския хотел. Сред тях, според кмета на Дългопол, няма обгазени.

Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа тази вечер. Веднага на място са изпратени 5 пожарни и спасителни екипа. По първоначални данни огънят е тръгнал от покривната конструкция на сградата и е засегнал третия етаж.

Домът се е намирал в преустроено училище с дървен покрив. След получаване на сигнала, незабавно към мястото са изпратени шест екипа на пожарната служба, които заварват сложна обстановка - силен огън от покрива, гъст задушлив дим. Предприемат се мерки по евакуация, но за съжаление 9 души губят живота си. Това съобщи пред БНТ директорът на РДПБЗН –Варна комисар Тихомир Тотев и посочи, че най-вероятната причина за смъртта им е поглъщане и вдишване на продукти от горенето.

По думите му, точният брой на обгазените хора не е ясен, екипите на Бърза помощ работят с тях.

Няма изгорели стаи в дома, огънят е засегнал 150 кв. м покривна площ, а пожарът вече е загасен. Получихме пълно съдействие от властите, допълни Тотев.

Предстои извършване на оглед, в рамките на който ще се изясняват причините за пожара, информира БНТ.

Видео: Hatice Sali във Facebook

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.