Детските представления на Държавен куклен театър – Варна ще продължат да се играят на Лятната ни сцена, ако времето е топло и слънчево. Закритата театрална зала е оборудвана с бактерицидни лампи за дезинфекция и е в пълна готовност да посрещне зрителите, при спазване на всички изисквания за здравето на публиката и актьорите.

През ноември очаквайте и новия спектакъл за възрастни - "Косачи" по Елин Пелин. Премиерните представления са на 20 и 21 ноември от 19.00 ч. Създаването на спектакъла е финансирано със средства от фонд "Култура" на община Варна.

 

ПРОГРАМА

м. НОЕМВРИ 2020 год.

 

01.11. неделя - 11.00 ч. - КРИВОТО ПАТЕНЦЕ

07.11., събота - 11.00 ч. - КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

08.11., неделя - 11.00 ч. - ЗЛАТНАТА РИБКА

14.11., събота - 11.00 ч. - ПАЛЕЧКА

15.11., неделя - 11.00 ч. - ГОРСКИТЕ ПЕВЦИ

21.11., събота - 11.00 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

22.11., неделя - 11.00 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

28.11., събота - 11.00 ч. - ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

29.11., неделя - 11.00 ч. - ПОД ГЪБКАТА

ВАЖНО! Държавен куклен театър – Варна, си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.