Дете пострада при рязко спиране на автобус на градския транспорт на бул. "Цар Освободител" във Варна, съобщават от ОД на МВР - Варна. Инцидентът е станал около 16:30 часа на 6 януари.

По време на движение 49-годишният шофьор се наложило рязко да натисне спирачките, а в резултат на това детето се ударило в предпазно стъкло и получило контузия на главата, няма опасност за живота му.

От полицията допълниха, че детето е прегледано от медицински екип и освободено за домашно лечение.
 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.