В началото на седмицата на българския медиен пазар се появи нова медия, която е различна от останалите. Сайтът "Вижте - новините на детски език" е ориентиран към най-малките и си поставя за цел да възпита активни и оптимистични граждани. Проектът е част от инициатива Книговище.бг - платформата за насърчаване на четенето и четивната грамотност сред децата. Нейни създатели са Десислава Гаврилова, Искра Джанабетска и Яна Генова. Главен редактор на "Вижте" е писателката Зорница Христова, а в медията ще участват още над 10 автори. "Дневник" разговаря с Десислава Гаврилова за новата медия и очакваните от нея ефекти.

Медията за деца - "Вижте" е част от проекта "Книговище". Какви са връзките между тях?

- "Вижте" е много важна част от "Книговище". Това платформа, която вече две години под формата на онлайн игра стимулира децата да четат повече, да обичат четенето и да разбират по-добре това, което четат. Идеята е когато децата прочетат офлайн една книга или енциклопедия, или прочетат статия в новата детска медия, те да проверят доколко са разбрали това, което са прочели през въпросници.

Има и игрови момент, в който децата събират точки, ако правилно са разбрали това, което са прочели, минават нива като в една електронна игра, получават награди. Има и състезателен елемент, защото могат да виждат кой чете повече, кой разбира повече, може да виждат какво правят другите деца. С това ние целим да създадем един ефект, в който четенето става част от ежедневието на децата, става повод за разговор, който утвърждава четенето като нещо "куул" и нещо, което си струва да правиш в свободното си време.

Причината да го направим е, тревожните статистики от последните години, според които младите хора в България в голямата си част са функционално неграмотни. Според последното изследване на PISA над 47 % - почти половината от 15 годишните в България не могат да разберат това, което четат, не могат да отсеят важното от маловажното, не могат да извлекат знание, което да принесат в друга област.

Това означава, че тези хора са абсолютно неспособни да успяват в 21 век, което е много страшно. Звучи като присъда за бъдещето на България. Решихме, че "Книговище" е един начин да противостоим на тази тенденция и да подпомогнем подрастващите, когато станат зрели хора, да бъдат много по-адекватни на съвремието и да имат по-големи шансове за успех.

Как стигнахте до идеята за детска медия?

- И все пак успехът в 21 век не е само това да си функционално грамотен, но младият човек трябва да разбира какво се случва в глобалния свят, да знае какви са тенденциите в развитието на икономиката, какви са глобалните проблеми, които занимават света в този момент, да разберат как функционира света изобщо, да има любопитство към него, да иска да разбере страни, държави, хора, жизнени ситуации и които са далеч от неговите собствени и така да изгради една адекватна на времето, непровинциална представа за света.

Така стигнахме до идеята за тази детска медия, която много липсваше в България. Ние се вдъхновяваме от съществуващи такива медии в Канада, Австралия.

Но едно от първите за мен вдъхновения беше детската медия на голямото авторитетно немско издание "Шпигел", което е месечно издание. С очите си преди години видях две деца, които всеки месец го четяха от кора до кора и то наистина им откриваше прозорчета към света.

Карат ги да разберат защо има бедност, защо има бежанци, как работи глобалната икономика и защо тя има добри ефекти, но и лоши, като експлоатацията на детски труд, замърсяването на околната среда. Когато започнеш да говориш по тези теми отрано с децата на един достъпен език, от една страна изграждаме млади хора, които ще ценят качествените медии.

А от друга, и това ми се струва много важно, изграждаме едни граждански, активни хора. Всъщност една от задачите на този журналистически стил на писане, който ще се стремим да утвърждаваме във "Вижте" винаги да даваме една перспектива на малкия човек за това какво може да направи, за да подобри малко и по някакъв начин нещо в света около себе си. За нас това е много важно. Идеята е да възпитаваме активни, позитивни, оптимистични и отворени, съвременни хора.

Какви очаквате да са ефектите от медията "Вижте"?

- Надявам се, един от ефектите е младите хора да бъдат стимулирани да употребяват и търсят, да имат нужда от достоверна и проверена информация и качествена журналистика. Когато от малък свикнеш с такъв начин на писане, с честно и пространно дискутиране на важни проблеми, няма как когато станеш зрял човек, да попаднеш в капана на фалшивите новини и на медийни манипулации.

Това, което ще се опитваме да прокараме през стила и начина на говорене в медията "Вижте", е винаги да даваме една надежда на децата, че за всеки проблем може да има решение и самото дете може да стане част от това решение. Надяваме се да подтикнем децата да мислят как те могат да бъдат активни, за да подобряват света около себе си.

За нас това е много важно, защото добре живеят обществата, в които повечето хора имат тази нагласа - че не всичко е загубено и винаги има нещо, което може да се направи, за да станат нещата по-добре. И това е едно от нещата, които искаме да възпитаме в нашите читатели

Какви са предизвикателствата пред такава медия, в България, където медийната среда е проблематична?

- Ние тепърва ще видим какви са предизвикателствата. От една страна ми се струва, че сме улучили невралгична точка, че отдавна е имало нужда от такава медия и доста хора са го осъзнавали и сега много се радват. Получаваме много ентусиазирана обратна връзка. Идеята ни е да не останем сами, а след време под една или друга форма в специални и сериозни медии да започне да се развива този жанр - сериозното писане за малки деца. Голямо предизвикателство ще бъде финансирането. Ние започваме с помощта на фондации, без които нямаше да можеш да издигнем на крака този проект.

Кой е най-големият проблем на медиите в България?

- Липсата на аудитория, която има нужда от качествена журналистика. В този смисъл ми се струва, че ние работим за разрешаването на най-големия проблем на българските медии.

Снимка: Дневник

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.