Тандемът Деси Николова и Ирена Мишонова повториха успеха си от миналата година и отново се окичиха със златните медали на турнира по плажен волейбол „Бяла Оупън". На втора позиция се класираха Дарина Киндова и Ева Петрова, а призовата тройка допълниха Емилета Рачева и Ивета Станчулова.

При мъжете отборът на Димитър Димитров и Димитър Мехнджийски спечелиха петото издание на турнира. Втори в мъжкото класиране са Милен Стоянов и Мирослав Градинаров. С бронза се окичиха Димитър Калчев и Стефан Въртгов.

Бяха връчени и общо 6 индивидуални награди:

- Най-добри блокировачи - Дарина Киндова и Димитър Димитров;

- Най-добри защитници - Деси Николова и Димитър Механджийски;

- MVP - Ирена Мишонова и Милен Стоянов;

Наградите бяха връчени от председателя на Комисията по плажен волейбол - Милко Багдасаров, кмета на община Бяла инж. Пеньо Ненов и представител на Технокар.

Общият награден фонд от 10 000 лева бе разпределен по равно между мъжете и жените.

Парични награди получиха всички отбори от 1 до 5 пето място, съобщиха още от организаторите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.