Десетки варненци се включиха в Европейската седмица на спорта, по време на която бяха проведени парково бягане, тренировки по тенис на маса, демонстрации и открити тренировки по Зумба, Канго Джъмпс и Стийл Комбат, съобщиха от община Варна .

За първи път се състоя и отборното състезание Чудобой City, което включваше 6 дисциплини - колоездене, етап с логическа задача, ориентиране, гребане с каяк, стрелба с лък и катерене. Варна бе домакин и на VIII Национален турнир по художествена гимнастика “Морски звезди” и Приз “Меглена Михайлова”, по време на които девойките от Националния ансамбъл по художествена гимнастика поздравиха участничките -над 200 състезатели от 12 клуба.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.