Депутатите приключиха работата си по сформирането на 22-те постоянни парламентарни комисии в 46-ото Народно събрание.

"Има Такъв народ" оглави седем от органите, ГЕРБ-СДС, "БСП за България" и "Демократична България" получиха по четири председателски места, а ДПС – две. „Изправи се БГ! Ние идваме!“ се отказа от председателски и зам.-председателски места.

"Бяхме многократно обвинявани, че се борим за постове и позиции и че се опитваме да парцелираме власт. Ние не желаем и няма да получаваме високи места в парламентарните комисии", заяви Мая Манолова от трибуната в пленарна зала.

„Нали се сещате, че ако останалите групи последват вашите думи, рискуваме да оттеглят и те предложенията си и да останем без Народно събрание. Просто не се прави така”, заяви председателят на НС Ива Митева, цитирана от NOVA TV.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.