Този уйкенд в спортния комплекс на с. Аспарухово за първи път в историята на община Дългопол, бе проведен турнир по тенис на маса за Купата на община Дългопол В него взеха участие 24 състезатели от Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, Добрич, Девня, Провадия и Дългопол.
Инициатори за осъществяване на спортната проява бе отборът на Дългопол “Камчия 2007”, които тази година заеха място в “А” Републиканска група по тенис на маса -мъже. На финала, нашият шампион Денислав Денев победи единственото момиче в турнира Калина Христова от Варна. Тя е национална състезателка на България при жените. Битката бе оспорвана, но със своята майсторска игра Денислав Денев заслужено спечели златния медал и Купата на турнира!
На второ място остана Калина Христова, а трето Тихомир Минчев.
“Имаме амбицията турнирът да стане традиционен за община Дългопол”, каза кметът на общината Георги Георгиев. Той изрази увереност, че ще направи всичко възможно да съдейства община Дългопол да стане и домакин на кръг от “А” Републиканска група.

Снимки: община Дългопол

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.