В Хърватия днес е обявен ден на траур заради жертвите на разрушителното земетресение с магнитуд от 6,4 по Рихтер, което удари страната в навечерието на Новата година. Природната стихия отне живота на 7 души, десетки вероятно остават затрупани под срутените сгради, регистрирани са над 260 вторични труса.

Трагедията предизвика вълна на съпричастност по целия свят. България предостави вода и 100 000 евро на пострадалата държава, а вчера два военни самолета „Спартан" отлетяха за Загреб, натоварени с радиатори и походни легла, съобщава агенция "КРОС".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.