От‭ ‬1-ви юни международен Ден на детето,‭ ‬6‭ ‬деца в неравностойно положение на възраст от‭ ‬8‭ ‬до‭ ‬16‭ ‬години,‭ ‬живеещи в Центровете за настаняване от семеен тип на територията на община Варна‭ ‬получиха възможност да се обучават безплатно‭ ‬в тенис–спорта.‭ ‬Инициативата е на областния управител Марио Смърков,‭ ‬с подкрепата на Община Варна,‭ ‬заниманията ще се провеждат на тенис кортовете в морската градина.‭ ‬Любезните домакини‭ „‬Тенис клуб Черно море‭ ‬-‭ ‬Елит‭“ ‬организираха вълнуващо тържество за малчуганите.‭ ‬Теренът,‭ ‬на който ще се осъществяват тренировките е собственост на държавата и се предоставя безвъзмездно на сдружение с нестопанска цел‭ „‬Тенис клуб Черно море‭ ‬-‭ ‬Елит‭“‬,‭ ‬на база сключено споразумение между Областна администрация Варна,‭ ‬община Варна и‭ ‬сдружението.‭ ‬Разходите за съоръженията,‭ ‬треньорите,‭ ‬екипировката и всички останали дейности,‭ ‬свързани с обучението са за сметка на‭ ‬ сдружението.‭ ‬Периодът и‭ ‬графика за използването на спортния обект‭ ‬за обучението на младежите‭ ‬ще се изготвя съвместно от‭ ‬сдружението и Община Варна.‭ ‬Комплекс за социални услуги за деца и младежи при Община Варна ще създаде организация за транспорта и придружителите на децата.

Областният управител Марио Смърков откри събитието и поздрави децата по случай празника.‭ ‬Той подчерта,‭ ‬че‭ ‬инициативата се провежда с цел‭ ‬подкрепа на‭ ‬децата и младежите в неравностойно положение,‭ ‬подобряване на психичното състояние и стимулиране на тяхното пълноценното развитие и изява.‭ „‬Спортът възпитава дисциплина и точно това е идеята‭ ‬– да‭ ‬се даде‭ ‬на тези деца равна възможност и да им създаде перспектива,‭ ‬която да осмисли живота им оттук нататък‭“‬,‭ ‬в заключение заяви той.

Общо 10 деца и младежи ще се включат в тренировъчния процес, като във времето те ще се сменят на ротационен принцип, обясни Таня Василева, директор на дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Благодаря на всички, че нашите деца ще имат равен шанс за спорт, каза Дияна Дянкова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и младежи, който обединява Центровете от семеен тип.

Гости на първата тренировка бяха Коста Базитов, зам. - кмет на Община Варна, представители на Областната управа и на тенис клуб Черно море - Елит“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.