Още в началото на учебната година МОН регламентира избор в Наредба 10, според който по желание на родителите децата им се обучават онлайн от дома си и не посещават училище тази учебна година, по време на извънредното положение. Заявленията могат да се подават по всяко време на извънредното положение, в което на практика сме от ноември месец до сега, съобщава в. "Провадийски глас".

Този модел на обучение се случва в Средното училище „Димитър Благоев“ в Провадия, каза неговият директор Йордан Михалев. В училището всички класни стаи са оборудвани с допълнителни уеб-камери, които са насочени към бялата дъска и по време на час се пуска излъчване на живо през платформата "Teams", като ученикът вкъщи чува всичко, което се говори в класната стая и вижда дъската. Ученикът в домашна среда не може да задава въпроси по време на час, както и да бъде изпитван. Това се случва допълнително онлайн и след учебните занятия.

Тази така наречена смесена форма на обучение е удачна в ситуация на извънредно положение, но не и по принцип, коментира директорът Михалев. Според него повишената заболеваемост през последните дни няма да е причина родители да подават заявления за онлайн обучение, защото голямото напрежение и притеснение е преминало в края на миналата година.

Родителите, обаче, имат право във всеки един момент, когато решат, да подадат заявление за дистанционно обучение на детето си, докато трае извънредното положение. Това става в свободен текст до директора на училището или чрез бланка, която в СУ „Димитър Благоев“ са подготвили, за да е по-удобно и за двете страни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.