На 25 юни се отбелязва Международният ден на моряка. Празникът е официално обявен от Организацията на обединените нации и има за цел да подчертае важността и значението на моряшката професия.

По този повод възпитаници от различни школи на ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна, станаха млади моряци за ден. За невероятното им приключение на море се погрижи капитан далечно плаване Димитър Димитров, който е и посланик на добра воля на Международната морска организация в България.

Заедно със свои съмишленици капитан Димитров зарадва децата, като ги качи на ветроходните яхти "Стела Поларис" и "Проксима", както и на два от катерите на "Пилотска станция Варна". По-късно малчуганите имаха възможност да направят и едночасова морска разходка на борда на пиратското корабче "Пинта", където ги очакваха много игри, подаръци и апетитни изненади.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.