В Международния ден на музеите, който отбелязваме днес, музеят на мозайките в Девня се превърна в истинско арт ателие за изява на ученици от СУ „Васил Левски“. 15 деца от четвъртите класове изработиха на място красиви пана и мозайки от подръчни естествени материали. Творбите представяха теми, свързани с космоса, зодиите, океанското дъно и природата.

Кметът на община Девня Свилен Шитов съобщи в социалните мрежи, че всички участници се справиха блестящо с поставената задача и получиха подаръци и лакомства. Директорът на музея Иван Сутев обеща творенията да бъдат изложени на видно място.

"Накрая, с малките гости разгледахме заедно част от постоянната експозицията от монети и мозайки. Споделих пред учениците, че изключително много трябва да се гордеят с богатото културно-историческо минало на града ни. С децата си говорихме за значението на намерените тук артефакти, някои от които са на близо 1700 години", допълни Свилен Шитов.

Особено интересна за учениците бе емблемата на музея – мозайката на Горгона Медуза, запазена на един от подовете в някогашната римска вила, върху която е построен музеят.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.