Още този месец ще започне ремонт на бул. "Княз Борис I" за възстановяване и полагане на нова канализация в участъка между Траката и "Св. св. Константин и Елена". Едното платно от булеварда ще бъде затворено, а дейностите се очаква да приключат до 15 май заради предстоящия летен сезон. Новината обяви в ефира на БНР кметът на морската столица Благомир Коцев.

Нов водопровод ще се полага в участъка от Горна Трака до бул. "Княз Борис I", а официалното съобщение за предстоящите дейности ще бъде публикувано още тази седмица. Третият участък от ремонта ще бъде на "Двете кули", където ще бъде подменен огромен водопровод. За това ще изчакаме да приключи работата по улица "Девня", уточни Коцев.

Стриктна стиковка между ВиК и Община Варна е една от целите ми. Да бъдем в постоянен контакт и да сме синхронизирани в действията си, допълни той.

До април месец трябва да приключат ремонтите, свързани с големия ВиК-проект във Варна, а в момента предстои подписването на анекси към договорите с фирмите-изпълнители, за да бъдат гарантирани сроковете, които са дадени. Ние ще ги приложим и за да бъдат стимулирани да приключат навреме, каза още той. По думите му, причина за забавянето на работата по ВиК-проекта е фактът, че капацитетът на фирмите не е бил достатъчен, за да работят едновременно.

Община Варна обмисля монтирането на камери в 16 ключови точки в града, на които нерегламентирано се струпват отпадъци - около контейнери или незаконни големи сметища в града, съобщи още кметът. Остават две години и половина до прекратяването на договоря с фирмите, а средствата, усвоени към този момент, са 40 милиона лева. В рамките на петте години се дават 90 милиона лева. Оказва се, поясни Коцев, че фирмата не успява да усвои всички средства. Работата на сметоизвозващите фирми трябва да се оптимизира, а ние да работим в синхрон с тях, преди да започнем с по-строгите мерки, допълни той. "Фирмата иска актуализация на цените с цел да може да подобри условията на заплащане на техните служители. Имаме официална среща на 8 януари", поясни Коцев. Той съобщи, че днес е взето решение за увеличаване на план-сметката за следващата година, за да може сметосъбиращата фирма да усвои повече пари. "Ние смятаме, че фирмата пак няма да се справи, ако не се направят други промени, една от които е повишаване на заплатите на техните работници", подчерта Благомир Коцев.

Увеличаване на заплащането на заетите в Градския транспорт във Варна е друга важна стъпка за справянето на проблема в сектора, допълни той.

Част от еколозите в районните кметства не вършат работата, която един еколог трябва да върши – те не са на терен, каза още Благомир Коцев. 49 от тях са концетрирани в районните кметства, а в голяма община работят десетина. Хората трябва да влязат в своята роля, а това ще се случи в следващите седмици, каза още кметът на Варна.

Около 30 % от крушките за осветлението в Морската градина липсват. Това съобщи още Благомир Коцев. Фирмите, които имат ангажимент да поддържат тези системи, трябва да бъдат в крак с времето, подчерта той. Коцев допълни, че договорите на фирмите са изтекли на 31 декември 2023 г. Няма кой да поддържа тези системи, каза още Коцев.

Вече няма концесионери и за спирките от градския транспорт във Варна. След бедствието през ноември много от тях останаха без стъкла, а силният вятър изтръгна част от тях до основи.

Те са изградени некачествено, категоричен е кметът. В момента Община Варна води диалог с различните дирекции в кметската администрация, за да се търсят правилните фирми с прецизирани и адекватни критерии. Трябва да намерим концесионер и да заложим правилните критерии какви компоненти на спирките да се използват при самото начало на обществената поръчка, поясни той.

Пълната рехабилитация на Аспаруховия мост трябва да започне през 2025 г. Това каза още кметът на Варна Благомир Коцев. Проектирането на съоръжението ще започне във второто тримесечие на тази година.

Ремонтните дейности, които започват през 2025-а, предвиждат пълна рехабилитация на моста, допълни той. Някои от големите дупки ще бъдат запълнени още на 3 или 4 януари, съобщи още Благомир Коцев. Това е част от пътната поддръжка на съоръжението.

Една от причините да се забави въвеждането на зелената зона във Варна са текущите ремонти в града. Очаква се тя да заработи в края на миналата година, каза още Коцев. Смятам, че е по-важно да завършат уличните ремонти и да имаме една добра улична мрежа, преди да въведем зелената зона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.