Министърът на икономиката Лъчезар Борисов съобщи при представянето на новите социално-икономически мерки срещу последиците от COVID-19, че те са разделени на две групи.

"Има два пакета от мерки. Първите са социално-икономически и са на стойност 1 млрд. 162 млн. лева, финансирани от централния бюджет. Вторият пакет е от конкретни икономически мерки и е на стойност 1,8 млрд. лв. В скорошен план те ще могат да нараснат с още 400 млн. лв., които биха дошли със средства на ЕС" - по програмата на REACT-EU, заяви Лъчезар Борисов.

Специален акцент ще бъде отделен върху инвестициите, като една от мерките е свързана с насърчаването на съществуващите инвестиции. Става дума за 56 проекта за 700 млн. лева и над 8000 работни места, каза министърът, съобщи "Dir.bg".

Извън това се очакват нови инвестиции за над един милиард лева и това е нашата амбиция и цел на екипа на министерството, заяви Лъчезар Борисов.

В отговор на въпрос министърът уточни, че от сумата 1,8 млрд. лева само 18,5 млн. лева са бюджетни средства - става дума за мерки по Закона за инвестициите, а останалото са средства от еврофондовете, които се пренастройват. Например, 200 млн. лева, които са били предвидени за Българската банка за развитие, се пренасочват към "кеш грантове" за подпомагане за засегнатите от кризата компании.

Новият министър на икономиката обсъди антикризисни мерки и мерки за развитие на икономиката с представители на работодателските организации. На срещата присъстваха и новите зам.-министри на икономиката - Яна Топалова и Стамен Янев.

От МИ съобщиха, че са разработили конкретни мерки, по които е било постигнато почти пълно съгласие с работодателите. Очаква се до 2-3 дни работодателите да направят конкретни предложения по спорните теми, с което да се потърси съгласие и по тях "и да се даде старт на икономическия план".

Министър Борисов информира още, че е предложил представители на работодателите да са част от надзорен орган по разпределението на европейските средства в министерството. Скоро ще се отвори телефон за сигнали за нередности. Искам да разрежа този възел за съмнения дали някой експерт от Министерството на икономиката работи с някой консултант, заяви министърът.

Снимка: Dir.bg

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.