127 500 лева са събрани досега в рамките на националната дарителска кампания за почистване на фасадата на катедралата "Свето Успение Богородично " във Варна.

Кампанията се провежда по идея на строителни фирми и със съдействието на Радио Варна.

Според Валентин Вълев - дългогодишен председател на Строителната камара, варненската общественост активно участва в дарителската кампания и е възможно необходимите 150 000 лева да бъдат събрани скоро.

Целта е почистването да завърши до 3 месеца. Четири от шестте купола на храма вече са позлатени, информира БНР 

Сумата от 150 000 лв. трябва да бъде събрана до три месеца, за да може да се използва скеле, вдигнато за позлатяване на кубетата на храма, поясни един от инициаторите на кампанията Валентин Вълев. Според него, трудно може да си представим, че такова скеле скоро ще бъде вдигнато за трети път, тъй като изграждането, използването и поддръжката му до момента струва 500 000 лева.

"Скеле около катедралата е било вдигано два пъти - при изграждането на храма и сега", допълни Вълев.

Парите, които се събират, са за почистването на камъка от който е изграден храмът, тъй като с течение на времето той е натрупал прах и отлагания, включително и от не особено благоприятната среда, от която катедралата е заобиколена - изпаренията на автомобилно гориво, киселинни дъждове, замърсяване на въздуха и т.н. Храмът е на на 135 години, ако се счита годината на неговото окончателно завършване, а не годината на полагане на първия камък - 1882-ра.

"След почистване и запечатване на камъка, цветът на "Свето Успение Богородично" ще бъде изравнен" допълни Вълев. Ефектът от "запечатването" ще трае над 20 години, обещаха специалисти.

Благотворителната кампания стартира на 12 юли с подкрепата на Българското национално радио и варненски строителни фирми.

Средствата се набират чрез DMS платформата. С SMS на номер 17 777 и текст DMS KATEDRALA, всеки може да подкрепи каузата. За абонати на трите мобилни оператора цената на 1 SMS е 1 лв., за потребители на предплатени услуги 1 SMS е 1,20 лв. с ДДС, за абонаментни дарения стойността е 2 или 5 лв. месечно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.