На 11 май в столицата се проведе събитие, организирано от Карин дом, с любезното съдействие на британския посланик Н. Пр. Роб Диксън, в подкрепа на новия терапевтичен център, който Карин дом строи във Варна.

В подкрепа на терапевтичния център, Карин дом организира дарителското събитие - фотографска изложба „25 години Посланици на доброто". Инициативата събра приятели и съмишленици в резиденцията на посолството на Великобритания вечерта на 11 май.

Фотографиите, включени в изложбата са направени в Карин дом, с децата, специалистите, по време на събития или по време на терапия, с родители и приятели.

Изложбата показа 25 фотографии и разказва за една 25-годишна история на реални хора, събития и детски съдби. Кадрите, включени в изложбата, са уловени от фотографите: Гергана Енчева, Яна Пенева, Звезди Патаре, Нина Локмаджиева и Реджеб Шабанов. Включени са и архивни кадри.

Изложените фотографии могат да бъдат поръчани. Повече информация, както и възможностите за дарение, можете да намерите на сайта на Карин дом: www.karindom.org и на страницата на проекта за строителство на нов терапевтичен център: https://building.karindom.org/

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.