Повече от половината танкове Леопард 1A5, които правителството в Копенхаген е прехвърлило на Украйна, са с дефекти, съобщава датският телевизионен канал TV2, цитиран от Агенция „Фокус”. ТВ каналът като се позовава на обяснителна записка на министъра на отбраната на страната Тролс Лунд Поулсен.

"Десет танка, които вече са в Украйна, според германските власти, имат някои незначителни дефекти. Украинските въоръжени сили ги отстраняват“, се казва в писмената му бележка, с която разполага медията.

Други десет танка, предназначени за Украйна, все още са в Полша.

"Два от тях, според информацията, са със сериозни повреди“, цитира каналът думите на министъра на отбраната на скандинавската страна.

TV2 отбелязва, че по съгласно предоставените данни 12 от общо 20 танка, дарени от Дания на Въоръжените сили на Украйна, имат "някакъв вид недостатъци“.

По-рано тази седмица Der Spiegel съобщи, че 10 танка, които е трябвало да бъдат доставени от Германия на Украйна, са били отхвърлени от Киев, защото са били толкова стари, че използването им е било невъзможно.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.