Даниел Митов : Гласувах за компетентно правителство и срещу експериментите с България

В деня на парламентарния вот водачът на варненската листа на ГЕРБ/СДС Даниел Митов, бивш външен министър във второто правителство на Бойко Борисов, упражни своето право на глас в 175 секция в дирекцията на курорта Златни пясъци.

„Гласувах за това България да престане с експериментите, за компетентното правителство, което може да овладее инфлацията, цените на електроенергията и да възстанови жизненоважните проекти като АМ „Хемус“. Надявам се, че след днешния изборен ден ще можем да се поздравим с успех и България да има стабилно и компетентно правителство“, каза Даниел Митов, след като гласува.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.