Варненският районен съд наложи условно наказание на 64-годишен мъж. за държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси. По силата на постигнато между страните и одобрено от съда споразумение, той бе осъден на една година лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години.

Подсъдимият призна вината си в това, че от неустановена точна дата до 27 февруари 2020 г. включително, на два адреса – във Варна и в парцел от близка до града местност, държал фабрично произведен пистолет и няколко вида боеприпаси и патрони от различен калибър.

Държането на огнестрелно оръжие и боеприпаси, без надлежно разрешително по смисъла на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е престъпление, наказуемо по чл. 339 ал.1 от НК.
64-годишният мъж е с чисто съдебно минало. Съдът определи веществените доказателства да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени по съответния ред.

Разноските по делото следва да бъдат заплатени от подсъдимия. Споразумението е окончателно и влиза в сила веднага.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.