Наказание от 10 години лишаване от свобода при първоначален строг режим е произнесена спрямо единственият обвиняем за грабежа на инкасо автомобил в паркинга на Мол в София. Грабежът е от февруари месец 2016 година. А присъдата е за 34-годишния Иван Петров, съобщават от прокуратурата.

Съучастникът му П.А. е починал. За другите двама, участвали в обира, няма информация.

Обвинението е за грабеж на 200 000 лева, включително и в различна валута, златни монети и злато за скраб на същата стойност - 200 хиляди лева. Инкасо автомобилът бе на "Вип секюрити". Грабежът бе извършен с автомат "Калашников" и произведени 5 изстрела. Макар и да не е стреляно с огнестрелното оръжие, спрямо охранител на инкасо автомобила е била употребена сила.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. От прокуратурата съобщават, че незабавно са били предприети действия за привеждане в изпълнение на наложеното наказание.

Интересното в случая бе, че до разплитане на престъплението разследващите стигнаха след разследване по дело за убийство в района на езеро Вая през 2019 г., в промишлена зона "Север" в Бургас.

Разследващите са открили оръжието, използвано по време на грабежа, което е било без сериен номер. Впоследствие обвиняемият Петров убил с него съучастника си П.А. За това престъпление той е осъден на 18 години затвор от Бургаския окръжен съд, съобщава „news.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.