С предупреждение за заплахите, свързани с климатичните промени и COVID-19, започна 76-ото заседание  на Общото събрание на ООН. Събитието беше открито от генералния секретар на организацията Антониу Гутериш, който призова за общи действия в настоящите времена на разделение.

„Войната срещу планетата трябва да спре. Войните едни срещу други също трябва да спрат. Членовете на Общото събрание трябва да говорят с един глас“, каза Гутериш, цитиран от „Свободна Европа".

Освен пандемията и климатичните промени основните теми, които се очаква да бъдат обсъждани през следващите седмици, са икономическият преход, както и ситуацията свързана с конфликтите Близкия Изток и най-вече в Афганистан.

Общите дебати, които започват идния вторник, са кулминацията на Общото събрание. Президентът на САЩ Джо Байдън е сред водещите лица, които ще говорят тази година, припомня ДПА. Много от световните лидери ще участват само онлайн заради пандемията.

Преди година форумът беше използван за обвинения от страна на тогавашния държавен глава на САЩ Доналд Тръмп, че Китай е инициатор на разпространението на COVID-19 и носи вина за пандемията. Централно място тогава зае и дебатът относно събитията в Беларус.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.