Ситуацията в България е много тежка. За това предупреди пред NOVA TV д-р Аспарух Илиев, завеждащ лаборатория по инфекции към университета в Берн

Според него мерките е трябвало да бъдат наложени още преди седмица - две, независимо дали хората са доволни или не, тъй като болниците вече са претоварени и са поставени на колене.

Логиката е проста - колкото по-малко хора се събират на едно място, толкова по-малка е вероятността да се предаде вирусът, обобщи експертът.

Д-р Илиев категорично отрече твърденията, че вирусът реагира на мерките и докато сме в изолация, той започва да мутира, тъй като всъщност се забавя инфекциозносттта му. Той отново подчерта, че всяка форма на ограничаване на контактите води до намаляване на общия брой случаи.

По негови думи затваряне в даден момент, колкото се може преди пика, позволява този пик не само да бъде отложен, но и да стане доста по-плосък.

Д-р Илиев заяви, че в момента в страната има много болни и дори мерките да бъдат затегнати, пак ще остане висок броят на заразените и починалите.

Той изрази прогноза, че ситуацията като смъртност ще се повтори и дори ще надскочи картината от края ноември и началото на декември.

Относно теорията, че децата са защитена група от населението, експертът посочи, че британският щам показва увеличено боледуване със симптоми при тях. Това, по негови думи, е сигнална светлина, че никой не е защитен от вируса.

Той обясни, че колкото по-малко болни имаме, толкова по-малък ще е и рискът от мутации, така че трябва да защитим и децата от боледуване. Единственият начин да преодолеем кризата с коронавируса според д-р Илиев е да имаме добро имунизационно покритие не само на възрастните, но и на децата.

Според него не е трябвало да спираме ваксинирането с "АстраЗенека", защото смъртните случаи били единични и извадени от контекст и данните не показват по-голям риск между вакинираните и неваксинираните за определени заболявания.

Д-р Илиев бе категоричен, че рискът от тромбози след ваксина е идентичен с риска при неваксинираните.

Според него е възможна комбинация от ваксини, в зависимост от това какъв генетичен елемент от вируса бъде включен.

Запитан дали Европа се е провалила с темповете на ваксинация, експертът заяви, че тя не е проявила най-добрите си качества в справянето с кризата. Според него Европа трябва да разработи собствени капацитети за производство на ваксини, за да може да реагира по-бързо при подобни ситуации, цитира учения "standartnews.com". 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.